Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj


www.bipsbg.wrota-swietokrzyskie.pl

 

 

 

Adres:

25-520 Kielce

ul. Targowa 18

Telefon:

41 343-04-36

Telefax:

41 343-04-38

Mail:

sbg@sbgkielce.pl

 

 

 

ŚBG

 

Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach jest wojewódzką, samorządową jednostką budżetową prowadzącą działalność geodezyjną i urządzeniowo-rolną. Przedmiotem działania Biura są prace dotyczące przede wszystkim scaleń i wymiany gruntów (Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów z 26 marca 1982r. Dz.U.2003 Nr 178 poz. 1749 z późniejszymi zmianami) na rzecz realizacji programów opartych o środki unijne. Ponadto wykonujemy prace z zakresu geodezji i kartografii dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zmian projektów scaleń, rozgraniczenia i podziałów nieruchomości. Opracowujemy założenia do projektu scalenia , sporządzamy studia środowiskowe, pomagamy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie inwestycji.

Prace scaleniowe są finansowane ze środków budżetu państwa. Pomoc jest przyznawana na opracowanie szczegółowego projektu scalenia gruntów, sporządzenie ewidencji gruntów i budynków oraz wykonanie dokumentacji niezbędnej do ujawnienia nowego stanu w księgach wieczystych.


Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach działa na terenie województwa świętokrzyskiego. Siedziba Biura znajduje się w Kielcach przy ul. Targowej 18.
Pracownicy Biura posiadają uprawnienia zawodowe oraz długoletnią praktykę i doświadczenie w pracach urządzeniowo-rolnych.